Soms......, ja soms komt het voor dat een liefhebber afscheid moet of wil nemen van zijn troetelkindje en dat zijn oldtimer op zoek moet naar een volgende eigenaar.

 
De HOT wil zijn leden hierbij behulpzaam zijn door hen de gelegenheid te geven hun oldtimer op deze website onder de aandacht te brengen.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de HOT een bemiddelende rol speelt in de totstandkoming van een mogelijke verkoop.
De inhoud van de annonce is volledig voor rekening en risico van het verkopende HOT-lid.
De tekst en de foto's worden op de site geplaatst zoals ze door de eigenaar worden aangeleverd.
De HOT als vereniging kan hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, aanvaarden.

Op dit moment zijn er geen aanbiedingen.